यश

images/img_not_available.jpg

पोलीस नक्षल चकमकीत जहाल 2 महीला मुत्यु 1 महीला माओवादीची ओळख पटली असुन तिच्यावर 16 गुन्हे दाखल


२०१८ - ११ - ३०


images/img_not_available.jpg

पोलीस माओवादी चकमकीत 07 जहाल माओवादी ठार...


२०१७ - १२ - ०७


http://gadchirolipolice.gov.in/images/achievements/20.jpg

पोलीस – नक्षल चकमकीत एक जहाल पुरुष नक्षलवादी ठार


२०१७ - ११ - ०३


http://gadchirolipolice.gov.in/images/achievements/19.jpg

पोलीस-नक्षल चकमकीत ७ लाखाचे बक्षिस असलेली एक जहाज महिला नक्षलवादी ठार


२०१७ - १० - १५


images/img_not_available.jpg

पोलीस-नक्षल चकमकीत एक जहाल पुरुष नक्षलवादी ठार-- हत्यारासह नक्षल साहीत्य् जप्त्


२०१७ - ०८ - २५


images/img_not_available.jpg

पोलीस-नक्षल चकमकीत एक जहाल महिला नक्षलवादी ठार


२०१७ - ०९ - १५


http://gadchirolipolice.gov.in/images/achievements/16.jpg

नक्षलवादयाचा कुढील डाव हाणुन पाडण्यात पोलीस दलास यश


२०१७ - ०९ - १८


images/img_not_available.jpg

दोन दिवसांत तीन नक्षल्यांचा गडचिरोली पोलीसांकडुन खात्मा.


२०१७ - ०७ - १२


images/img_not_available.jpg

पोलीस-नक्षल चकमकीत जहाल महिला नक्षलवादयास कंठस्नान व हत्यारासह मोठया प्रमाणात नक्षल साहीत्य जप्त


२०१७ - ०७ - ११


images/img_not_available.jpg

16 लाखाचे बक्षिस असलेल्या जहाल नक्षलवादयाला अटक


२०१७ - ०६ - २३