नक्षलवाद्यांचे दुष्कृत्य

images/img_not_available.jpg

नक्षलवादयांकडुन आदिवासीची हत्या


२०१७ - ०४ - ०९


http://gadchirolipolice.gov.in/images/naxalite/1.jpg

अज्ञान मुलींची नक्षलवाद्यांकडून फसवणूक


२०१६ - ०२ - २३